Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Konradowie.

Na dawne istnienie Konradowa wskazuje nazwa miejscowego kościoła, a także krzyże pokutne, których kilka znajduje się na terenie tutejszej parafii. Pierwsza historyczna wzmianka o tej wsi pochodzi z roku 1307. W tym to czasie, książę Henryk głogowski obdarzył nowo założony w tym Głogowie klasztor sióstr Klarysek fundacją kilku wsi. Wśród wiosek wchodzących w skład darowizny znalazły się m.in. Zamysłów, Kandlewo i Konradowo.
Świątynia pw. św. Jakuba Apostoła, istniała w Konradowie przed 1376 r. Miała powstać dzięki pomocy biskupów poznańskich do których jurysdykcji należała. Początkowo była to budowla drewniana. W drugiej połowie XVI w. wzniesiono murowaną świątynię z kamieni i cegły w stylu późnogotyckim o jednej nawie, wraz z istniejącą do dzisiaj o typie obronnym dzwonnicą. Z biegiem czasu przybywało wiernych i trzeba było kościół poszerzyć. Dokonano przebudowy w XVIII w. i w połowie tego stulecia świątynia została konsekrowana przez wrocławskiego biskupa pomocniczego Franciszka Almenslco. Pożniej dobudowano prezbiterium i zakrystię. Zbudowana o trzech nawach w stylu barokowym świątynia, przetrwała w niezmienionej formie do dzisiaj.
Do zachodniej ściany świątyni w XVII w. przylegała kaplica poświęcona św. Annie.

Możliwość komentowania została wyłączona.