Historia Parafii

W 1307 r. Konradowo zostało darowane przez Księcia Henryka III z Głogowa na rzecz nowo utworzonego klasztoru SS. Klarysek w Głogowie.
Wzmianka o parafii pochodzi z 1373 r., a o budowie kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła Starszego z 1376 r. Z chwilą erekcji parafii wprowadzono system prawa i obowiązku patronatu kościelnego. Od tego czasu aż do XIX w. archidiakon głogowski sprawował przewidziane prawem wizytacje kościelne w imieniu biskupa wrocławskiego.
Po sekularyzacji Zakonu Klarysek w 1812 r. parafię włączono do biskupstwa poznańskiego. Po I wojnie światowej, od 1920 r. parafia należała do Prałatury Pilskiej, a od 1945 r. do Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1972 r. należy do diecezji gorzowskiej (dzisiaj zielonogórsko – gorzowskiej). Dzięki staraniom miejscowego proboszcza ks. Bolesława Dratwy, 11.11.1979 t. dokonano intronizacji słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Rzęsnej Polskiej.

W latach 1950 – 1970 Ordynariat Gorzowski, chcąc uchronić dom parafialny przy kościele w Starych Drzewcach przed zajęciem go przez ówczesne władze państwowe, usiłował tam stworzyć samodzielny wikariat, z przeznaczeniem na dom księży emerytów, mianując, obok proboszcza w Konradowie, wikariusza substytuta z uprawnieniami proboszcza w Starych Drzewcach, lub zamiennie. Obecnie Stare Drzewce są filią parafii Konradowo, a w domu parafialnym, który był używany na rekolekcje i wypoczynek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, prowadzone jest Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Konradowie.

Możliwość komentowania została wyłączona.